आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिहरुको सूची

आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिहरुको सूची

नेपाल सरकारको सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा बित्तिय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६-२०८१) मा गृह मन्त्रालयको Websiteमा रहेको प्रतिबन्धित व्यक्ति वा समूहको सूची

Sanction_List_for_All

 

 

Facebook Comments
Facebook Comment

अरु समाचार

©crimenewsnepal 2018 - All Right Reserved.