सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको आई.क्यू.परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको आई.क्यू.परीक्षाको नतिजा प्रकाशित

सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको आई.क्यू. (I.Q.) परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएकाे छ  ।

नतिजा

kwm04wgpmivgLsWWK9+bA==

 

Facebook Comments
Facebook Comment

अरु समाचार

©crimenewsnepal 2018 - All Right Reserved.